Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Krakowie
Pobierz gazetkę w formacie PDF()
Infolinia
Zaloguj sięZarejestruj się

Jesteś na: Strona główna » O nas

Wr do listy kategorii

Kategorie
O nas 

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.
Oddział w Krakowie
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 34
tel. 12 266-13-45 (koszt połaczenia zgodnie z taryfą operatora)
fax. 12 266-00-89
e-mail: sklep@wa.krakow.pl
NIP: 527-12-01-598
Regon: 011971910-00096

Konto: Alior Bank S.A. 30 2490 0005 0000 4530 8480 5672

Kapitał zakładowy 2 502 000 zł


Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041792, o kapitale zakładowym w wysokości
2 502 000,00 złotych, w pełni opłaconym.


Adres do obsługi reklamacji

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A. Oddział w Krakowie
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 34

 

 

Historia firmy


Ustny przekaz sięga lat trzydziestych przedsiębiorstwa zaopatrzenia biur i księgowości pod nazwą "Raz, dwa, trzy...".
W czasie II Wojny Światowej działalność jest nieznana. Po wojnie dopiero w maju 1950r. powstaje firma o nazwie "Przedsiębiorstwo Druków i Przyborów Księgowych" posiadająca oddziały terenowe. Jednym z dziewięciu oddziałów był oddział w Krakowie. W maju 1951r. w związku z reorganizacją PDiPK ulega likwidacji ustępując miejsca Centrali Wydawniczej Druków.

 

Przedmiotem działania CWD jest wydawanie i dystrybucja formularzy manipulacyjnych, planowanie, opracowanie, normowanie i ujednolicenie oraz przekazanie do druku i ich rozprowadzanie. W wyniku tej reorganizacji stajemy się Bazą Towarową CWD.

 

W roku 1959 została zmieniona nazwa naszej Bazy na Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe Druków Akcydensowych. Zmiana ta nie zmieniła w zasadzie trybu i zakresu naszej działalności.
Z Oddziału Przedsiębiorstwa Druków i Przyborów Księgowych o bardzo ograniczonej samodzielności i zakresie działalności przekształciło się w samodzielne przedsiębiorstwo obejmujące działalnością całokształt zagadnień handlowych i produkcyjnych w zakresie druku czarnego i kolorowego.

 

12.X.1977r. wszystkie Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowe Druków Akcydensowych łączą się z Wydawnictwami Katalogów i Cenników w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Wydawnictwa Akcydensowe Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. WA składają się z Centrali i 8 oddziałów terenowych których jednym jest Oddział Kraków.

 

W takim układzie Oddział WA pracuje do 1990r. Do sprzedaży wprowadza się nowy asortyment towarowy: wyposażenie biur, artykuły pisemne i galanterię papierową oraz przybory do pisania. W 1995r. pracownicy WA (centrala + oddziały) zawiązują Spółkę Akcyjną celem sprywatyzowania Wydawnictw Akcydensowych przez kupno firmy od Ministerstwa Kultury i Sztuki zachowując niezmienioną atrukturę i zakres działania.

 

Od 01.09.1996r. zawiązana Spółka Akcyjna przejmuje majątek od Skarbu Państwa w użytkowanie na 10 lat, aby w 2006r. mieć wykupione przedsiębiorstwo na własność. Spółka Akcyjna nie posiada strategicznych inwestorów ani udziału Skarbu Państwa, jest niezależna finansowo i handlowo. Spółka Akcyjna przejęła spadek i tradycje wypracowane przez CWD, PWHDiA i WA PP kontynuując w całości przejętą sferę działań tj. zabezpieczenia administracji urzędów i rzemieślników w druki, materiały i galanterię biurową oraz papiery do urządzeń biurowych.


Kontynuuj Zakupy

Wydawnictwa
Akcydensowe S.A.
Oddział w Krakowie

30-417 Kraków
ul. Łagiewnicka 39
tel (012) 266-18-25
fax 266-00-89

Poradnik

Realizacja: Profesjonalne sklepy internetowe