Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Krakowie
Pobierz gazetkę w formacie PDF()
Infolinia
Zaloguj sięZarejestruj się
Wr do listy kategorii

Kategorie
Informacje 

Informacje

Wykonujemy bloczki recept numerowanych z kodami kreskowymi zgodne z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją 

 

Wprowadziliśmy do obrotu nowy druk - Historia choroby poradni Og-2 wraz z wkładką Og-2a, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku


Informujemy, że firma Wydawnictwa Akcydensowe S.A. wykonuje legitymacje służbowe dla nauczycieli zgodne z Dz.U. Nr 189/2006 poz. 1393

Wymagane dane - w postaci elektronicznej.

 - kolorowe zdjęcie posiadacza o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi w formacie .jpg lub .tif

- nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków każdy oraz imię  w dwóch wierszach do 14 znaków każdy, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt. w kolorze czarnym (DUŻE LITERY) zapisane w formacie .doc lub .cdr

- podpis posiadacza (skan koloru czarnego zapisany w formacie .jpg lub .tif o rozdzielczości minimum 300 dpi)

- nazwa pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym (DUŻE LITERY) zapisane w formacie .doc lub .cdr

- data ważności legitymacji

 

Wzór zamówienia : http://www.wa.krakow.pl/legitymacja/formularz.doc

Ceny obowiązują dla zamówień w postaci elektronicznej. Przy zamówieniu bez wymaganego kompletu danych elektronicznych ceny zostana zwiększone o 50 %

Informujemy, że Wydawnictwa Akcydensowe S.A. posiadają w swojej ofercie aktualne druki szkolne - świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami). Posiadany w sprzedaży również arkusze pokryte siatką ozdobną - giloszem we wszystkich kolorach do komputerowego druku tekstu świadectw szkolnych, dyplomów i zaświadczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6.01.2004 świadectwa, indeksy i legitymacje szkolne o wzorach określonych w rozporządzeniu sprzedajemy wyłącznie szkołom i placówkom oświatowym. Za szkoły uważa się szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe. Wszelkie druki urzędowe typu akty małżeństwa, skrócone akty urodzenia itp. sprzedajemy wyłącznie upoważnionym do ich wystawiania urzędom.

 

Od 1.01.2020 obowiązuje zakaz wystawiana faktur do paragonów nie posiadających numeru NIP klienta. Ze względów technicznych nie mamy możliwości wpisywania numeru NIP na paragonie. W związku z powyższym decyzję o wystawieniu faktury klient musi podjąć w momencie dokonywania zakupów.

 


Kontynuuj Zakupy

Wydawnictwa
Akcydensowe S.A.
Oddział w Krakowie

30-417 Kraków
ul. Łagiewnicka 39
tel (012) 266-18-25
fax 266-00-89

Poradnik

Realizacja: Profesjonalne sklepy internetowe